Anunț privind componența juriului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului, proiect „Start up Yourself”, cod Smis 104206

Comisia de evaluare și selecție, constituită sub forma unui juriu, alcătuită din 5 persoane, reprezentanți ai mediului de afaceri și/sau ai patronatelor din aria de implementare a proiectului și/sau ai parteneriatului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate și aprobată de OI POCU, prin actul adițional nr. 3, este următoarea:

  • Coordonator evaluare planuri de afaceri:

– dl. Adrian Iulian Brezulianu;

  • Evaluatori planuri de afaceri:

– dna. Brîndușa Gugu;

– dna. Cristina Perhinschi;

– dna. Cozlosche Iuliana;

– dl. Șuhan Cosmin Mirel.