În cadrul proiectului Start-up Yourself, cod MySMIS 104206, au fost primite, din partea grupului țintă și al persoanelor interesate să se înscrie în Concursul de selecție a planurilor de afacere, mai multe întrebări care solicitau clarificarea unor aspecte legate de întocmirea cât mai corectă a planului de afacere. Echipa de proiect a răspuns acestor întrebări și a întocmit […]

Read More »