Rezultatele obținute în urma evaluării tehnico-financiară a planurilor de afaceri au fost publicate pe site-ul A.D.I. EURONEST. De asemenea, grilele individuale au fost transmise pe email fiecărui participant la concursul planurilor de afaceri din cadrul proiectului. Dacă nu ați primit încă grila de evaluare aferentă planului de afaceri depus, vă rugăm să ne semnalați acest […]

Read More »

Având în vedere numărul mare de planuri de afaceri depuse în perioada 14-15 noiembrie a.c. și luând în considerare Calendarul competiției din Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri , pentru a asigura o optimă evaluare a planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului, vă aducem la cunoștință că rezultatele evaluării tehnico-financiare se […]

Read More »

În perioada de depunere și soluționare a contestațiilor, din cadrul concursului planurilor de afaceri, proiect „Start up Yourself”, cod Smis 104206, s-au depus două contestații, după cum urmează: – BEREGHICI Cristina, contestația înregistrată cu nr. 1534/21.11.2018; – ALEXANDRIUC Olivia-Mădălina, contestația înregistrată cu nr. 1537/21.11.2018; În urma evaluării acestora, comisia de soluționare a contestațiilor a declarat […]

Read More »

Revenim cu actualizarea rezultatelor evaluării eligibilității administrative a dosarelor depuse în cadrul concursului planurilor de afaceri, proiect Start up Yourself, cod Smis 104206. Din cauza numărului mare de dosare depuse în perioada 14-15 noiembrie a.c. și a timpului scurt de evaluare a eligibilității administrative de către comisie, dintr-o eroare de redactare, s-a omis publicarea rezultatelor […]

Read More »

Conform Calendarului competiției planurilor de afaceri, actualizat în data de 16 noiembrie a.c., în urma verificării eligibilității administrative și a răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise participanților, de către membrii comisiei de evaluare, situația dosarelor depuse este următoarea: Nr.crt. Nr. inregistrare NUME și Prenume Rezultate evaluare eligibilitate administrativă Rezultate evaluare după răspuns solicitări clarificări 1 1203/15.10.2018 […]

Read More »

A Având în vedere: aprobarea AA nr. 3 de către OI POCU în data de 15 noiembrie 2018, pentru validarea componenței juriului de evaluare a planurilor de afaceri; numărul mare de dosare depuse în ultima zi aferentă perioadei de depunere, conform calendarului publicat pe site-ul ADIE; prevederile sectiunii G.4.1. din Metodologia de selectie a Planurilor […]

Read More »

Având în vedere Anunțul cu nr. 1104/26.09.2018, anunțurile cu nr. 1123/01.10.2018 și 1142/03.10.2018, prin care se prelungește perioada de recrutare a membrilor juriului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri din cadrul proiectului „Start up Yourself”, în urma evaluării dosarelor de candidatură depuse pentru ocuparea posturilor de Evaluator planuri de afaceri și Coordonator evaluare planuri […]

Read More »

            Astăzi a avut loc Conferința de lansare a proiectului „Start up Yourself”, cod Smis 104206.             Proiectul este derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în parteneriat cu Development Training Consulting SRL, Blue Consulting SRL, Asociația Orientat și Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului și este destinat cetățenilor […]

Read More »

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a început procedura de contractare pentru demararea proiectului „Start up Yourself”, aprobat în cadrul apelului România Start-up Plus al Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Proiectul are un buget total de 11.846.917,64 lei și se va derula pe o perioadă de 36 de luni. Proiectul se va desfășura în cadrul […]

Read More »