ANUNȚ – achiziție directă Servicii organizare evenimente – proiect 2SOFT/4.2/146

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST anunță inițierea achiziției directe de Servicii organizare evenimente în cadrul proiectului 2SOFT/4.2/146 finanțat prin POC Romania-Republica Moldova 2014-2020, conform Caietului de sarcini atașat și în format editabil.

Operatorii economici interesați vor transmite ofertele prin email la adresa euronest@yahoo.com până cel tarziu luni, 10 octombrie 2022, ora 11:00.