CONSULTAREA PIEȚEI – furnizarea a 3 autospeciale de telecomunicații (cod CPV 34144000-8 – Autovehicule cu utilizare specială)

ADI EURONEST a publicat documentația de atribuire pentru procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de furnizare a 3 autospeciale de telecomunicații (cod CPV 34144000-8 – Autovehicule cu utilizare specială), anunț nr. CN1047076/14.09.2022, cu o valoare estimată de 3.711.456,13 lei fără TVA (respectiv 1.237.152,04 lei/buc.) și termen de livrare de maximum 180 zile. Până la data limită prevăzută în anunț, nu a fost depusă nici o ofertă. În vederea reluării procedurii, pentru a identifica motivele/cauzele care au condus la nedepunerea de oferte, Autoritatea Contractantă derulează prezenta procedură de consultare a pieței. Vă rugăm, așadar, să ne comunicați oferta dvs. cu privire la termenul de livrare rezonabil și estimarea de preț pentru achiziția menționată mai sus. Descrierea produselor și a serviciilor accesorii solicitate se regăsește în Anexa Caiet de sarcini, parte integrantă a prezentului anunț de consultare a pieței. Data limită pentru transmiterea propunerilor: 28.10.2022. Data limită consultare: 31.10.2022. Modalitatea de desfășurare: orice operator economic are posibilitatea de a transmite oferta de termen de livrare și preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț și în Caietul de sarcini. Informații aferente achiziției se vor solicita de către ofertanți prin adresă oficială transmisă autorității pe email la adresa euronest@yahoo.com. Propunerile tehnice, respectiv propunerile financiare se vor trimite pe aceeași adresă până la data de 28.10.2022, ora 16:30. Întâlnirea cu operatorii economici interesați va avea loc în data de 31.10.2022 , ora 11, la sediul Autorității Contractante (str. Călărași, nr. 27, Iași).

Aspecte supuse consultării:

  • termen de livrare rezonabil;
  • prețul unitar pentru autospeciale, în lei/fără TVA, conform specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini.

Modalitatea de desfășurare:

Orice operator economic are posibilitatea de a transmite oferta de termen de livrare și preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț și în Caietul de sarcini. Informații aferente achiziției se vor solicita de către ofertanți prin adresă oficială transmisă autorității pe email la adresa euronest@yahoo.com. Propunerile tehnice, respectiv propunerile financiare se vor trimite pe aceeași adresă.