Comunicat de presă de finalizare a proiectului POCA 110309

Miercuri, 26 februarie a.c., a avut loc conferința de închidere a proiectului „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor  de utilitate publică prin entități asociative de tip inter-comunitar și promovarea parteneriatelor public-privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, cod SIPOCA/SMIS2014+: 304 / 110309.

Conferința a fost urmată de o sesiune de prezentare a propunerilor de modificare a OUG 39/2018 privind parteneriatul public-privat realizate în cadrul proiectului, urmare a dezbaterilor și consultărilor organizate la nivel național în anul 2019.

Analiza și documentarea efectuate în ultimii doi ani de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și experții cooptați au relevat faptul că proiectele de parteneriat public-privat pot reprezenta o soluție pe termen lung pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale. Experiențele europene arată, fără echivoc, faptul că PPP-ul este un mecanism fezabil nu doar pentru mari proiecte de infrastructură națională/strategică, ci, mai ales, pentru investiții la nivelul APL-urilor. Din cele peste 1700 de proiecte de PPP implementate din 1990 în Europa, peste 75% au fost/sunt derulate de municipii și orașe pentru a crește accesul populației la infrastructură sau servicii de sănătate, transport, educație, telecomunicații, cultural-recreative ș.a.

România are, în sfârșit, după 20 de ani de tentative de reglementare, o legislație care, în teorie, face posibilă implementarea de proiecte de tip PPP și care răspunde multora dintre criticile formulate, din 2010 încoace, atât de mediul privat, cât și de partenerii publici. Cu toate acestea, raportat la practica europeană, se impune o simplificare a procedurilor pentru proiectele cu valori mai mici (și stabilirea unui prag, în acest sens), concomitent cu crearea unei paradigme decizionale mai suple și mai puțin birocratizate. În plus, pentru a face cu adevărat atractiv PPP și pentru a atrage finanțare privată, se impune modificarea implicării financiare a partenerilor, ținând cont de practicile în domeniu, la nivel european (creșterea, de la 25%, la 40%, a finanțării publice). În compensație, pentru partenerul public, se impune modificarea prevederilor actuale în sensul introducerii cu titlu de criteriu obligatoriu în procedura de selecție a partenerului privat a unei ponderi de minimum 50% a nivelului redevenței oferite partenrului public, în locul criteriului „prețul/devizul cel mai scăzut”.

Un alt element esențial care ar favoriza derularea de proiecte de tip PPP îl constituie corelarea necesității/fundamentării deciziei de inițiere a PPP-ului cu masterplanurile și strategiile de dezvoltare locală/regională.

FOTO: