ANUNȚ RECRUTARE MEMBRI JURIU EVALUARE PLANURI DE AFACERI „Start up Yourself”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al proiectului „Start up Yourself”, cod MySmis 104206, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de experti în vederea constituirii unei comisii de evaluare a planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului, în baza Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri aprobate de MFE.

În vederea jurizarii planurillor de afaceri, liderul de proiect va coopta in juriu un  Evaluator planuri de afaceri – 242210 – examinator de stat de specialitate (din mediul de business) și un Coordonator evaluare planuri de afaceri – 241210 evaluator (reprezentant al patronatelor/camerelor de comerț). Activitatea se va derula începând cu data de 01.10.2018, pe parcursul a 2 luni.

Persoanele interesate pot depune dosarul de candidatura la sediul A.D.I. EURONEST, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69 (sediul Consiliului Județean Iași, etajul 1), Municipiul Iași, până la data de 01.10.2018, ora 11.00.

Mai multe informații găsiți aici