Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al proiectului „Start up Yourself”, cod MySmis 104206, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de experti în vederea constituirii unei comisii de evaluare a planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului, în baza Metodologiei de evaluare și selecție a […]

Read More »