LISTA VALIDATĂ A REZULTATELOR OBȚINUTE LA FAZA B – EVALUAREA TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI DEPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI RECONNECT DIASPORA

Urmare a verificării și validării rezultatelor Fazei B – Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri depuse în cadrul proiectului ReConnect Diaspora, publicăm, mai jos, lista finală a rezultatelor concursului de selecție, așa cum ne-au fost transmise de partenerul Eastern Marketing Insights, responsabil cu selecția membrilor juriului și centralizarea rezultatelor evaluării.

Planurile de afaceri au fost evaluate de un juriu independent, format din persoane cu un înalt grad de expertiză teoretică și practică, cu experiență în evaluarea de planuri de afaceri în proiecte cu finanțare europeană.

  • Paul Butnariu – Presedintele Camerei de Comert Iasi;
  • univ.dr. Corneliu Munteanu –Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași;
  • univ.dr. Andrei Nestian – Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași;
  • Cornel Scripca – Director Sucursala Raiffseisen Bank Iași;
  • Daniel Schipor – Partener BDO Advisory România.

Fiecare plan de afaceri a fost repartizat, aleatoriu,  către doi membri ai juriului, care le-au evaluat independent, acordând punctaje fiecărui criteriu din grila de evaluare, conform Metodologiei de evaluare și selecție.

Rezultatele finale ale concursului de selecție sunt publicate mai jos, cu următoarele mențiuni:

  • dintr-o regretabilă eroare, în centralizatorul transmis de partener, punctajele acordate de unul dintre evaluatori, aferente candidaților Lefter Alexandru și Lefter Diana, anunțate inițial, au fost inversate; rezultatele corecte sunt cele de mai jos;
  • de asemenea, tot dintr-o eroare, în centralizatorul transmis de partener, punctajul candidatului Pascaru Oana la criteriul 2.4 a fost introdus greșit (7 pct. în loc de 3);
  • participanții la concurs pot depune contestații cu privire la rezultatele Fazei B – Evaluarea tehnico-financiară până la data de 21.09.2018, ora 14; contestația se formulează în scris și se depune prin poștă/curier/la sediul Asociației sau prin email, la adresa inregistrarireconnectdiaspora@gmail.com sau euronest@yahoo.com; contestația va conține în mod obligatoriu datele de identificare ale contestatarului și va fi semnată;
  • lista de mai jos NU reprezintă lista planurilor de afaceri acceptate la finanțare; lista cu planurile finanțate va fi publicată după soluționarea eventualelor contestații, cu respectarea criteriilor menționate în Metodologia de selecție (contribuția la promovarea temelor secundare FSE, încadrarea în procentul maxim aferent afacerilor cu activități specifice codului CAEN – secțiunea G – comerț cu ridicata și cu amănuntul, valoarea contribuției proprii, numărul de angajați prevăzut, repartizarea pe județe);
  • există posibilitatea ca, după aplicarea criteriilor menționate mai sus, un plan de afaceri cu un punctaj superior să NU fie finanțat, în detrimentul altui plan care are un punctaj inferior, dar contribuie, de exemplu, la promovarea temei secundare „dezvoltare durabilă”, asumată prin cererea de finanțare de către EURONEST.

 

LISTA VALIDATĂ A REZULTATELOR OBȚINUTE LA FAZA B – EVALUAREA TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI DEPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI RECONNECT DIASPORA

(transmisă de partener) 

 

Nume, prenume Media punctajelor acordate de evaluatori  
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 TOTAL
LISÎI Victor 19 4 3 3 4,5 4,5 56 8,5 10 10 4 8,5 10 5 15 5 5 5 90
Murgulescu Mihai 16 2,5 2,5 1,5 5 4,5 60 10 10 10 5 10 10 5 14 4 5 5 90
Herciu Maximilian Iustin 17 3,5 4 3,5 2,5 3,5 52,5 8,5 10 7,5 3 8,5 10 5 15 5 5 5 84,5
Vîntu Ramona 17 4 3,5 3,5 3 3 52 8,5 10 7,5 4 7 10 5 15 5 5 5 84
Popa Cristian Mihai 15,5 4 2,5 0 5 4 54 10 10 10 5 7 7 5 13 5 5 3 82,5
Istrate Ștefan 18,5 4,5 5 2,5 3 3,5 51 7 7,5 5 3 8,5 10 10 13 3 5 5 82,5
Țermure Bogdan 13 3,5 5 1,5 3 0 58 10 7,5 7,5 3 10 10 10 10 5 0 5 81
Vlădeanu Paula-Raluca 3,5 0 0 3,5 0 0 61,5 10 10 10 3 8,5 10 10 15 5 5 5 80
Tesu Ion 22 4 4,5 4 5 4,5 42 8,5 7,5 5 4 7 10 0 14 4 5 5 78
MIHAI Constantin 16 4 3,5 4 2,5 2 43,5 7 10 5 3 8,5 10 0 15 5 5 5 74,5
Emanuel Albu 15,5 4 2 2 5 2,5 44 8,5 10 7,5 4 4 10 0 15 5 5 5 74,5
Cotiugă Marius 10 2 2 2,5 1,5 2 49,5 7 10 7,5 3 7 10 5 14 4 5 5 73,5
Casandrei Nicolae 14 3,5 3,5 2,5 2,5 2 45,5 10 7,5 7,5 2 8,5 0 10 14 4 5 5 73,5
Chiriță Adrian 18 2 1 5 5 5 40 8,5 7,5 7,5 3 8,5 0 5 15 5 5 5 73
Anton Lia 17 3 3 3 5 3 43 8,5 7,5 5 5 7 0 10 13 5 3 5 73
HERCIU Laura 17,5 3,5 2,5 5 3,5 3 41 7 10 7,5 3 8,5 0 5 14 4 5 5 72,5
Jehac Alia Elena*** 13 2,5 2,5 3 3 2 45 8,5 7,5 7,5 3 8,5 10 0 14 4 5 5 72
Todirică Alexandra 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 44,5 7 7,5 7,5 4 8,5 10 0 15 5 5 5 72
Todirică Alexandru 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 44,5 7 7,5 7,5 4 8,5 10 0 15 5 5 5 72
Iacob Felicia 12,5 3 2,5 2 2,5 2,5 43,5 7 7,5 5 2 7 10 5 15 5 5 5 71
Petrache Cristina 11 2,5 2,5 3,5 2,5 0 45 10 7,5 5 4 8,5 10 0 15 5 5 5 71
BRANEȚCHI Dumitru 19 3 3 3 5 5 37,5 8,5 5 7,5 3 8,5 0 5 14 4 5 5 70,5
Vrabie Tudor 9,5 2,5 3,5 0 3,5 0 48 8,5 10 7,5 4 7 6 5 13 5 5 3 70,5
Vranau Traian 14,5 3 3,5 2,5 3 2,5 41 10 7,5 7,5 4 7 0 5 15 5 5 5 70,5
STRATAN Aurel 19 3,5 2 4,5 5 4 39,5 8,5 10 10 4 7 0 0 12 4 3 5 70,5
Bejan Victor*** 13 2,5 2 2,5 3,5 2,5 42 7 7,5 7,5 3 7 10 0 15 5 5 5 70
Călinescu Dumitru 12 0,5 3 0,5 5 3 42 10 10 7,5 4 8,5 2 0 15 5 5 5 69
Pascaru Oana Roxana 9,5 1,5 2 2 2,5 1,5 45 8,5 10 5 3 8,5 10 0 14 4 5 5 68,5
Dima Magda 7,5 0 2,5 2,5 2,5 0 46 8,5 10 7,5 4 10 1 5 15 5 5 5 68,5
Mironescu Ovidiu 10,5 1,5 1 1 3,5 3,5 48,5 8,5 10 7,5 3 5,5 9 5 8 5 0 3 67
Holicov Lucica 9 2,5 2,5 1 3 0 47,5 10 10 7,5 3 7 0 10 10 5 5 0 66,5
APETREI Nicolae 14 4 3 2,5 3 1,5 38 5,5 7,5 5 3 7 10 0 14 4 5 5 66
Gruia Cezarina 13 3 3 4,5 2,5 0 39 10 10 7,5 3 8,5 0 0 14 4 5 5 66
NICULIȚĂ Emilian 17,5 4,5 4 2,5 3,5 3 36 5,5 7,5 5 2 7 9 0 12 4 5 3 65,5
Sencu Răzvan 14 1,5 2,5 0 5 5 39,5 7 7,5 7,5 2 5,5 0 10 12 4 5 3 65,5
Karmouta Andreea 1 0 0 0 0 1 49,5 10 10 10 5 8,5 6 0 15 5 5 5 65,5
Mardari Alina 2,5 0 0 0 2,5 0 52 8,5 10 10 4 5,5 4 10 8 4 1 3 62,5
Niciai Alexandru 14,5 3,5 4 3,5 1,5 2 34,5 8,5 10 7,5 3 5,5 0 0 13 5 5 3 62
Rotari Vadim 10 2,5 2,5 0 2,5 2,5 36,5 8,5 7,5 10 5 5,5 0 0 15 5 5 5 61,5
Sîrbu Oleg 13 2 0 4,5 4 2,5 40,5 7 10 5 3 5,5 0 10 7 4 3 0 60,5
Karmouta Mohamed 5 0 2,5 0 2,5 0 42,5 10 10 7,5 5 10 0 0 13 5 3 5 60,5
Ceban Serghei 8 1,5 2 1,5 1,5 1,5 38 7 7,5 5 3 5,5 0 10 14 4 5 5 60
Galețchi Daniela 10 0,5 3 3 3,5 0 34,5 8,5 10 7,5 3 5,5 0 0 15 5 5 5 59,5
Fleștor Adrian 8,5 2,5 0 2,5 3,5 0 44 8,5 10 7,5 4 4 0 10 7 4 0 3 59,5
Mihaela Macovei 2,5 0 0 2,5 0 0 46,5 8,5 7,5 7,5 3 7 3 10 10 5 0 5 59
Costea Ioan 8 2 1,5 1,5 1,5 1,5 36 7 5 5 2 7 10 0 14 4 5 5 58
Dăscăleanu Alecsandru 0 0 0 0 0 0 44,5 7 7,5 5 3 7 10 5 13 3 5 5 57,5
Aivănoaie Vlad Tudor 11,5 1,5 2 2 3,5 2,5 31,5 7 5 5 3 5,5 1 5 14 4 5 5 57
LEFTER Alexandru 12 2,5 1,5 2 4 2 32 7 5 5 3 7 0 5 13 3 5 5 57
Cozma Eusebiu 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 39,5 7 10 5 4 8,5 0 5 10 5 0 5 57
Simirad Ștefan 0 0 0 0 0 0 41 7 10 5 2 7 0 10 15 5 5 5 56
Tabanschi Nicolai 2 0 0 2 0 0 42,5 4 7,5 5 2 4 10 10 11 3 5 3 55,5
Lefter Diana 10,5 1,5 0 3,5 4,5 1 42 8,5 7,5 10 4 7 0 5 15 5 5 5 67,5
Romila Cătălina 6 0 0 2,5 2 1,5 33,5 8,5 10 5 2 7 1 0 15 5 5 5 54,5
Celac Svetlana 12 2,5 2,5 0 4,5 2,5 36,5 7 10 7,5 3 4 0 5 5,5 2,5 0 3 54
Feraru Florian 3 3 0 0 0 0 37,5 8,5 10 5 2 7 0 5 13 3 5 5 53,5
Nichifor Elena 1,5 0 0 1,5 0 0 37,5 8,5 10 5 2 7 0 5 14 4 5 5 53
Plămadă Gina 7,5 2,5 0 2,5 2,5 0 33,5 8,5 7,5 7,5 3 7 0 0 12 4 3 5 53
Macarov Cati 2,5 0,5 0 2 0 0 39 7 5 5 2 4 6 10 11 3 5 3 52,5
Tabanschi Boris 0 0 0 0 0 0 43,5 5,5 7,5 5 1 5,5 9 10 9 3 3 3 52,5
Fortu Dragoș 7,5 2,5 0 2,5 2,5 0 31,5 5,5 7,5 7,5 2 4 0 5 12 4 3 5 51
WIERSEMA Antonela 11,5 2 1,5 3,5 2,5 2 25,5 5,5 7,5 5 2 5,5 0 0 13 3 5 5 50
Pascariu Ilie 0 0 0 0 0 0 37 8,5 10 7,5 4 7 0 0 13 5 5 3 50
Filon Gabriel 9 2 2 1,5 1,5 2 26 4 5 5 2 4 1 5 14 4 5 5 49
Luncanu Adrian 3,5 0 0 3,5 0 0 31,5 8,5 7,5 7,5 4 4 0 0 14 4 5 5 49
Frunză Alina 3 1,5 0 1,5 0 0 33 7 7,5 5 4 5,5 4 0 12 4 3 5 48
Grigoruță Răzvan Gabriel 0 0 0 0 0 0 34,5 7 7,5 5 3 7 0 5 13 3 5 5 47,5
Velickovic Maria Angelica 3 1,5 0 1,5 0 0 26,5 5,5 7,5 5 3 5,5 0 0 15 5 5 5 44,5
Caruceriu Mihai Daniel 0 0 0 0 0 0 27,5 4 7,5 5 2 4 0 5 13 3 5 5 40,5
Curcudel Camelia 1,5 0 0 1,5 0 0 24 4 5 5 1 4 0 5 13 3 5 5 38,5
                                       
*** planuri cu un grad mare de similitudine in termeni de activitate vizata, cota de piata; se va putea finanta doar unul dintre acestea.

Planurile marcate cu rosu au fost introduse eronat in listele initiale; ele se vor ierarhiza conform punctajelor din lista de mai sus.