Reactualizarea calendarului competiției planurilor de afaceri, din cadrul proiectului „START UP YOURSELF”, cod Smis 104206

Vă aducem la cunoștință că, din motive obiective, suntem nevoiți să actualizăm calendarului competiției planurilor de afaceri, din cadrul proiectului „START UP YOURSELF”, după cum urmează:

 Descrierea etapei Date de desfășurare
Constituirea juriului competiției de planuri de afaceri 26 septembrie  – 15 noiembrie 2018
Depunerea planurilor de afaceri 15 octombrie – 15 noiembrie 2018
a)     Evaluarea eligibilității administrative. 16 octombrie – 18 noiembrie 2018
Transmiterea răsounsurilor la eventualele solicitări de clarificări

Comunicarea rezultatelor individual și public, pe site-ul proiectului

16 octombrie – 20 noiembrie 2018, ora 12:00

 

 16 octombrie – 20 noiembrie 2018, ora 20:00

Depunerea și soluționarea contestațiilor:

–        Depunerea

–        Soluționarea contestațiilor

 

16 octombrie – 22 noiembrie 2018, ora 12:00

16 octombrie – 22 noiembrie 2018, ora 23:00

Publicarea listei finale a planurilor de afaceri eligibile 23 noiembrie 2018
b)     Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri eligibile 15 noiembrie – 26 noiembrie 2018
Comunicarea rezultatelor evaluării individual și public, pe site-ul proiectului 16 noiembrie – 28 noiembrie 2018
Depunerea și soluționarea contestațiilor:

–        Depunerea

–        Soluționarea contestațiilor

 

16 noiembrie – 30 noiembrie 2018, ora 12:00

16 noiembrie – 1 decembrie 2018

Publicarea listei finale a rezultatelor obținute de  planurile de afaceri înscrise în concurs 2 decembrie 2018
Publicarea listei finale a planurilor de afaceri selectate în vederea acordării de finanțare nerambursabilă 2 decembrie 2018
Semnarea pre-acordurilor și derularea stagiilor de practică 3 decembrie 2018 – 14 ianuarie 2019