Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri – entități de drept public sau privat – din țară și din străinătate, pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile […]

Read More »