Context Unul dintre factorii care contribuie în mod decisiv la menținerea unui nivel scăzut al indicatorilor turistici la nivelul Regiunii Nord-Est (sub media națională) îl reprezintă slaba accesibilitate și uzura drumurilor. Un obiectiv turistic care să îmbine valențele tradiționale cu cele moderne și care să integreze, într-un concept unitar, atracții pentru grupuri-țintă dintre cele mai […]

Read More »

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a depus în decembrie 2016, în cadrul POCU 2014-2020, apelul ȘCOALA PENTRU TOȚI, două proiecte destinate îmbunătățirii condițiilor de învățare și calității actului educațional din mediul rural din comunități din Regiunea Nord-Est: O sansa egala pentru toti. Educatie inclusiva in unitatile scolare, cod 103821, care vizează școli din județele Iași […]

Read More »

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a depus, în noiembrie 2016, în cadrul POCU 2014 – 2020, apelul DIASPORA START UP, proiectul ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului, cod 107609; în parteneriat cu Primăria Iași, pentru atragerea persoanelor din Diaspora în Regiune în vederea deschiderii de […]

Read More »

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, a depus în noiembrie 2016, 2 cereri de finanţare în cadrul apelului ROMÂNIA START-UP PLUS aferent POCU 2014-2020, care vizează  înfiinţarea a 84 de noi afaceri şi crearea a min. 168 de locuri de muncă în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, Regiunea Nord-Est: START UP YOURSELF, în care […]

Read More »