Anunț selecție parteneri ROMÂNIA START-UP PLUS

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri – entități de drept public sau privat – pentru depunerea a două cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană (România Start-Up Plus).

Termen de depunere a dosarelor de candidatură: 24 oct. a.c., ora 14:00, la sediul ADI EURONEST.

Textul integral al anunțului este disponibil aici: anunt-selectie-parteneri.

Anexele în format editabil pot fi descărcate de aici: anunt-selectie-parteneri_anexe.

REZULTATELE PROCESULUI DE SELECȚIE A PARTENERILOR PENTRU DEPUNEREA DE PROIECTE ÎN CADRUL POCU 2014-2020, OS 3.7 RSUP pot fi gasite AICI.