ANUNȚ – rezultat concurs pentru ocuparea postului vacant de director adjunct

Azi, 24 mai 2022, a avut loc proba scrisă în cadrul concursului de ocupare a postului vacant de director adjunct al ADI EURONEST, la care a participat candidatul cu dosarul de înscriere 635/20.05.2022. În urma evaluării lucrării scrise, comisia de concurs a acordat un punctaj de 81,4 puncte,  candidatul fiind declarat  „ADMIS”.

La cererea candidatului, comisia de concurs a fost de acord ca proba interviu să se desfășoare în aceeași zi, fiind acordat un punctaj de 94,8. Astfel, candidatul este declarat „ADMIS” pentru ocuparea postului de director adjunct.