ANUNȚ – Rezultat evaluare dosare

Urmare a publicării Anunțului pentru ocuparea postului de director adjunct al ADI EURONEST din 17.05.2022, până la termenul limită de depunere a dosarelor (23.05.2022, ora 12:00) a fost depus un singur dosar de candidatură, înregistrat cu nr. 635/20.05.2022.

În urma analizei dosarului de concurs depus, comisia de concurs a constatat că acesta cuprinde toate documentele solicitate prin Metodologia-Concurs pentru ocuparea postului de director adjunct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST nr. 618/17.05.2022 iar candidatul îndeplinește condițiile pentru participarea la proba scrisă din data de 24 mai 2022, ora 12:00, dosarul de concurs al acestuia fiind declarat „ADMIS”.