ANUNȚ publicare rezultat proba scrisă

Astăzi, 16.05.2022, începând cu ora 11:00 s-a desfășurat proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea postului de director adjunct al ADI EURONEST.

În urma evaluării lucrării scrise, Comisia de concurs a declarat candidatul „RESPINS” .