ANUNȚ – rezultat evaluare dosare concurs director adjunct

Urmare a publicării Anunțului pentru ocuparea postului de director adjunct al ADI EURONEST din 28.04.2022, până la termenul limită de depunere a dosarelor (12.05.2022, ora 12:00) a fost depus un singur dosar de candidatură, înregistrat cu nr. 567/10.05.2022.

În urma analizei dosarului de concurs depus, comisia de concurs a constatat că acesta cuprinde toate documentele solicitate prin Metodologia-Concurs pentru ocuparea postului de director adjunct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST nr. 525/28.04.2022 iar candidatul îndeplinește condițiile pentru participarea la proba scrisă din data de 16 mai 2022, ora 11:00, dosarul de concurs al acestuia fiind declarat „ADMIS”.