Rezultatul procedurii de selecție a unui partener în cadrul proiectului „O  șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare” 

În cadrul procedurii de selecție a unui partener – entitate de drept public sau privat –pentru implementarea proiectului „O  șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare” a fost depus un singur dosar de candidatură înregistrat cu nr. 1239/09.08.2019.

În urma procesului de evaluare, documentația depusă de către Asociația Streetaware, CF 35269304, cu sediul social în Iași  a fost declarată conformă.