ANUNȚ RECRUTARE EXPERT PROIECT POCU 108236

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al proiectului „PACT-Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția pentru un post de expert activități de igienă.

Persoanele interesate pot depune dosarul de candidatura la sediul A.D.I. EURONEST, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69 (sediul Consiliului Județean Iași, etajul 1), Municipiul Iași, sau prin email la adresa office@adieuronest.ro, până la data de 29.03.2019, ora 12:00.

Mai multe informații găsiți aici