Reluare anunț recrutare experți proiect POCA 110309

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al proiectului „Dezvoltarea de politici şi mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entităţi asociative de tip intercomunitar şi promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulează selecția de experti pentru derularea unor activități specifice. Până în prezent, ca urmare a anunțuilor postate anterior, au fost recrutați 2 experți elaborare politici publice (Tudor Ciumara și Ovidiu Aurel Ghiuță) și 1 expert instruire (Petronela Ștefan).

Pentru ocuparea tuturor posturilor vacante prevăzute în proiect, persoanele interesate pot depune dosarul de candidatura la sediul A.D.I. EURONEST, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69 (sediul Consiliului Județean Iași, etajul 1), Municipiul Iași, sau prin email la adresa office@adieuronest.ro, până la data de 12.04.2019, respectiv 19.04.2019, ora 14:00, conform anunțurilor atașate.

Mai multe informații găsiți în anunț recrutare experti naționali și externi (străini).