Anunț recrutare experți proiect POCU 103821

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de experti pentru derularea unor activități specifice.

Persoanele interesate pot depune dosarul de candidatura la sediul A.D.I. EURONEST, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69 (sediul Consiliului Județean Iași, etajul 1), Municipiul Iași, sau prin email la adresa office@adieuronest.ro, până la data de 29.03.2019, ora 12:00.

Mai multe informații găsiți aici