Anunț de recrutare a unor experți pentru implementarea proiectului cod SIPOCA 304 / MySMIS 110309

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al proiectului „Dezvoltarea de politici şi mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entităţi asociative de tip intercomunitar şi promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulează selecția de experti pentru derularea unor activități specifice.

Persoanele interesate pot depune dosarul de candidatura la sediul A.D.I. EURONEST, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69 (sediul Consiliului Județean Iași, etajul 1), Municipiul Iași, sau prin email la adresa office@adieuronest.ro, până la data de 11.01.2019, ora 14:00.

Mai multe informații găsiți aici