REACTUALIZAREA CALENDARULUI COMPETIȚIEI PLANURILOR DE AFACERI, DIN CADRUL PROIECTULUI „START UP YOURSELF”, COD SMIS 104206

Având în vedere numărul mare de contestații depuse în urma evaluării tehnico-financiară a planurilor de afaceri, vă aducem la cunoștință  calendarul competiției actualizat:

 Descrierea etapei Date de desfășurare
Constituirea juriului competiției de planuri de afaceri 26 septembrie  – 15 noiembrie 2018
Depunerea planurilor de afaceri 15 octombrie – 15 noiembrie 2018
a)     Evaluarea eligibilității administrative. 16 octombrie – 18 noiembrie 2018
Transmiterea răsounsurilor la eventualele solicitări de clarificări

Comunicarea rezultatelor individual și public, pe site-ul proiectului

16 octombrie – 20 noiembrie 2018, ora 12:00

 

 16 octombrie – 20 noiembrie 2018, ora 20:00

Depunerea și soluționarea contestațiilor:

–        Depunerea

–        Soluționarea contestațiilor

 

16 octombrie – 22 noiembrie 2018, ora 12:00

16 octombrie – 22 noiembrie 2018, ora 23:00

Publicarea listei finale a planurilor de afaceri eligibile 23 noiembrie 2018
b)     Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri eligibile 15 noiembrie – 26 noiembrie 2018
Comunicarea rezultatelor evaluării individual și public, pe site-ul proiectului 16 noiembrie – 29 noiembrie 2018
Depunerea și soluționarea contestațiilor:

–        Depunerea

–        Soluționarea contestațiilor

 

30 noiembrie5 decembrie 2018, ora 12:00

5 decembrie11 decembrie 2018

Publicarea listei finale a rezultatelor obținute de  planurile de afaceri înscrise în concurs 12 decembrie 2018
Publicarea listei finale a planurilor de afaceri selectate în vederea acordării de finanțare nerambursabilă 12 decembrie 2018
Semnarea pre-acordurilor și derularea stagiilor de practică 13 decembrie 2018 – 14 ianuarie 2019