Start up Yourself – IMPORTANT!!!!

La verificarea grilelor concatenate transmise, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în calculul punctajului final,  la rubricile II.1, II.2 și II.3 există un punctaj total (evidențiat în coloana gri), compus din subtotalurile aferente sub-criteriilor descrise. Asadar, se vor însuma doar totalurile criteriilor, nu și punctajele subcriteriilor.