Proiect ReConnect Diaspora – calendar de desfășurare a concursului planurilor de afacere

Până la termenul limită de depunere a planurilor de afacere, 8 septembrie 2018, au fost depuse 71 de planuri de afaceri, atât de către persoane înscrise în grupul țintă care au participat la cursul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului ReConnect Diaspora, cât și de către alte persoane care și-au dovedit eligibilitatea pentru înscrierea în proiect.

Având în vedere faptul că, după verificarea eligibilității și conformității administrative a planurilor de afaceri, este necesară solicitarea de clarificări, se actualizează calendarul procedurii de selecție a planurilor de afacere, după cum urmează:

Nr. crt. Etapele selecției Perioada de desfășurare
1 Depunerea planurilor de afaceri

–      de către participanții la cursurile de formare antreprenorială (seriile I si II)

–      de către noii membri ai grupului țintă care nu au participat la curs (doar după validarea înscrierii în grupul țintă)

5 august – 8 septembrie 2018
2 Evaluare Faza A – Verificarea eligibilității și conformității administrative a planurilor de afaceri 6 august – 11 septembrie 2018
3 Publicare rezultate evaluare Faza A 11 septembrie 2018
4 Depunerea contestațiilor 11 – 13 septembrie 2018
5 Soluționarea contestațiilor depuse 13 septembrie
6 Evaluare Faza B – Verificarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri 10 – 17 septembrie 2018
7 Publicare rezultate evaluare Faza B 17 septembrie 2018
8 Depunerea contestațiilor 17 – 18 septembrie 2018
9 Soluționarea contestațiilor depuse 17 – 18 septembrie 2018
10 Afișarea listei finale cu rezultatul evaluării 18 septembrie 2018