Finanțări pentru construcția de crame și facilități de degustare

Ministerul Agriculturii acordă, în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României 2014-2018, sprijin pentru producătorii din domeniul viticol pentru dezvoltarea de construcţii (inclusiv imobile noi) destinate vinificaţiei (crame). De asemenea, finanţări se mai pot obţine şi pentru investiţiile în laboratoare pentru controlul calităţii, imobile cu destinaţia de prezentare şi vânzare, săli de degustare, care, până în prezent, se puteau accesa doar prin PNDR.                                                                                                                                                          

Pot beneficia de finanțare solicitanții care îndeplinesc următoarele condiții:drumul-vinului-harta

  • sunt persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;
  • sunt instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;
  • sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale;
  • sunt asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale, care realizează o operaţiune de producţie, de prelucrare, de ambalare sau de comercializare a produselor din sectorul vitivinicol şi care propun programe de investiţii, altele decât cele finanţate prin PNDR.

Condiţia principală pentru accesarea tuturor operaţiunilor eligibile din cadrul măsurii de investiţii este ca solicitantul să producă vinuri, în unitatea proprie, sau în nume propriu la terţi şi să comercializeze producţia vinicolă obţinută. Cererile de investiţii se depun în sesiune deschisă la sediile centrelor judeţene ale APIA.                             

Pentru noua perioadă de programare 2014-2018, producătorii de struguri pentru vin pot accesa fonduri FEGA prin Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol, cu o alocare financiară anuală de 47,7 milioane de euro, pentru următoarele 5 măsuri de sprijin:

  • promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
  • restructurarea şi reconversia podgoriilor
  • asigurarea recoltei;
  • investiţii;
  • distilarea subproduselor.

Pentru măsura de investiţii, contribuţia Uniunii Europene este de maximum 50% din costurile eligibile, fondurile reprezentând finanţare FEGA, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50%.

Sprijinul se acordă în baza Ordinului nr. 208/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României (PNS) în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul nr.1801/2014.

Solicitanții eligibili din Regiunea Nord-Est interesați pot solicita sprijin pentru elaborarea documentațiilor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în cadrul inițiativei „Drumul vinului”.  

Mai multe detalii sunt disponibile la adresa: http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html?highlight=WyJ2aXRpY29sZSJd.