Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a implementat proiectul „Programe de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)”, ID 138873, derulat prin Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în calitate de Organism Intermediar pentru POSDRU 2007 – 2013.

Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu:

Mai multe detalii despre parteneri și programele de studii de licență și master oferite, sunt disponibile aici.

Context:

In condițiile folosirii tehnologiilor informaționale și de comunicații în societatea modernă, mediul educațional încearcă în mod constant să integreze activități legate de utilizarea TIC, atât în învățământ și în formarea inițială și continuă a resurselor umane, cât și în actul managerial specific domeniului învățământului superior. Reforma învățământului superior operează cu o serie de termeni esențiali precum: calitate, eficiență, performanță. Aceste deziderate pot fi atinse, practic, în mod real printr-o politică managerială și educațională performantă, susținută de instrumente specifice. În aceste condiții, universitățile acordă o importanță sporită tehnologiei informației, abordând o strategie integrată și completă în actul educațional asupra sistemelor și tehnologiilor utilizate.

Obiectivul general:

Adaptarea și îmbunătățirea programelor de studii de licență și master în domeniul IT&C și creșterea competențelor absolvenților de studii în acest domeniu prin corelarea acestora cu specificul pieței regionale de forță de muncă.

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea interacțiunii dintre universități și mediul de afaceri regional prin facilitarea accesului la module de practică pentru studenți și masteranzi în IMM-uri din domeniul IT&C;
 • Susținerea dezvoltării economice și sociale a Regiunii prin organizarea de work-shop-uri în sub-domenii ale IT&C și elaborarea de planuri de acțiuni și instrumente de consolidare a acestei relații pe termen mediu și lung;
 • Promovarea oportunităților de dezvoltare personală prin parcurgerea de programe de studii în domeniul IT&C prin organziarea de campanii de informare și conștientizare în rândul elevilor;
 • Extinderea oportunităților de integrare pe piața muncii pentru studenți și masteranzi din domeniul IT&C prin organizarea de târguri ale carierelor;
 • Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studii de master profesional (bazat pe dobândirea de competențe) în limbi de circulație internațională;
 • Dezvoltarea și implementarea de mecanisme inovative și flexibile care să faciliteze sincronizarea programelor de studii disponibile la toate universitățile din cadrul parteneriatului și care să valorifice oportunitățile pe termen mediu semnalate de mediul de afaceri;
 • Promovarea networking-ului educațional cu parteneri din Uniunea Europeană cu misiunea derulării, în următorii 3-5 ani, a unor programe de studii de tip joint degree, la nivel de licență și masterat.

Impact/indicatori:

 • 4 universităţi sprijinite;
 • 4 calificări dezvoltate / actualizate în învăţământul superior;
 • 700 participanţi la instruire din învăţământul superior;
 • 4 programe de licenţă / masterat dezvoltate / adaptate conform CNCIS în învăţământul superior;
 • 700 de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior.

 

Detalii despre activitățile punctuale din cadrul proiectului CompetIT&C, cursurile oferite, beneficiari etc., sunt disponibile pe platforma proiectului (accesibilă atât în versiune publică, cât și cu autentificare).