MODIFICARE calendar de desfășurare a concursului

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a reluat organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de director adjunct (normă întreagă de 8 ore/zi; 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată).

Calendarul concursului se modifică după cum urmează:

16.05.2022, ora 11:00: susţinerea probei scrise;
16.05.2022, ora 16:00: afişarea la sediul asociației a rezultatelor probei scrise;
17.05.2022, ora 12:00: depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele evalurării probei scrise;
17.05.2022, ora 16.00: soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul asociației;
18.05.2022, ora 11:00: susţinerea interviului;
16.05.2022, ora 16:00: afişarea la sediul asociației a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.