ANUNȚ privind rezultatele verificării dosarelor pentru ocuparea postului de director adjunct al ADI EURONEST

Urmare a publicării Anunțului pentru ocuparea postului de director adjunct al ADI EURONEST, până la termenul limită de depunere a dosarelor (18.04.2022, ora 12:00) a fost depus un singur dosar de candidatură, înregistrat cu nr. 491/15.04.2022. 

In urma evaluării conținutului dosarului, comisia a constatat faptul că, din documentele depuse nu rezultă îndeplinirea condițiilor referitoare la Nivelul studiilor, fiind declarat RESPINS.