Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – Agenția pentru Protecția Mediului, Iași

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

(titularul proiectului: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST)

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, titular al proiectului „Amenajare teren, amplasare module pentru Spitalul Mobil Covid 19 – Regiunea Nord-Est, România, și racord utilități”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de către APM Iași, conform căreia nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare teren, amplasare module pentru Spitalul Mobil Covid 19 – Regiunea Nord-Est, România, și racord utilități”, propus a fi amplasat în sat Lețcani, com. Lețcani, jud. Iași.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași, Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni – vineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmis.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Iași.