ANUNȚ pentru demararea achiziției de Servicii de publicitate și promovare a proiectului cod SIPOCA 304/ MySMIS 110309

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST derulează în prezent achiziția de servicii de publicitate și promovare a proiectului, achiziție prevăzută în Cererea de finanțare – secțiunile Plan achiziții și Buget , cu o valoare totală de 66.480 lei (55.865,55 lei fără TVA).

Luând în considerare specificațiile prezentate mai jos, vă invităm să ne trimiteți o ofertă până vineri, 19.00.2018, ora 12:00, la adresa de email achizitii@adieuronest.ro .