Prezenta Metodologie reprezintă versiunea transmisă OI POCU în vederea aprobării. Dacă va suferi modificări, acestea vor fi comunicate corespunzător. Metodologie ANEXA 1 – Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri; ANEXA 2 – CV Europass; ANEXA 3 – Formular înregistrare GT; ANEXA 4 – Acord utilizare date personale; ANEXA 5 – Declararea calității […]

Read More »