Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat în Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017, ORDINUL nr. 1.535 din 7 noiembrie 2017 privind înființarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței acestuia. CCANR este un organism fără personalitate juridică, aflat […]

Read More »

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, a depus în noiembrie 2016, 2 cereri de finanţare în cadrul apelului ROMÂNIA START-UP PLUS aferent POCU 2014-2020, care vizează  înfiinţarea a 84 de noi afaceri şi crearea a min. 168 de locuri de muncă în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, Regiunea Nord-Est: START UP YOURSELF, în care […]

Read More »