Educație timpurie complementară în comuna Mihăileni, județul Botoșani, cod proiect P55

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta C15: Educație

Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate

Investiția 2: Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate

Contract nr. 12842/18.10.2023/4144/18.10.2023

Beneficiar: Primăria Comunei Mihăileni, județul Botoșani

Partener 1: Școala Gimnazială „Maria Enescu Cosmovici” din Mihăileni 

Partener 2: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Perioada de implementare: 32 de luni, 19.10.2023 – 18.06.2026

Valoarea totală a proiectului: 918.207,37 lei cu TVA, din care valoarea TVA este de 126.319,37 lei.

Valoarea nerambursabilă prin PNRR este de 918.207,37 lei cu TVA.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea capacității sistemului de educație preșcolară din Comuna Mihăileni, județul Botoșani, prin înființarea unor servicii de educație timpurie complementare în satul Vlădeni, începând cu anul școlar 2024-2025, în vederea îmbunătățirii ratei de participare cu 23%. Scopul înființării serviciilor complementare este acela de a oferi copiilor care nu au un loc în grădinița/grădinițele din comună șanse egale la educația timpurie. Aceste servicii complementare vor contribui pe termen lung la reducerea semnificativă a eșecului școlar prin crearea unui mediu de învățare structurat pentru 32 de copii. În concluzie, prin prezentul proiect se dorește crearea infrastructurii pentru asigurarea accesului la o educație incluzivă de calitate pentru toţi copiii din comună, educația timpurie se bazându-se pe respectul pentru viață, pe drepturile omului și pe o dezvoltare sustenabilă.

Obiective specifice:

 • Amenajarea și igienizarea imobilului școlii Vlădeni din cadrul Școlii Gimnaziale „Maria Enescu Cosmovici”, Mihăileni, până în luna ianuarie 2024, în vederea creării cadrului necesar prestării serviciilor de educație timpurie complementare.
 • Dotarea spațiilor destinate serviciilor de educație timpurie complementare cu mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, în condiții igienico-sanitare.
 • Dotarea sălilor pentru activitățile specifice cu echipamente digitale, în vederea consolidării competențe-lor și a învățării digitale pentru 32 copii.
 • Înscrierea în rețeaua școlară a serviciului complementar la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani.
 • Desfășurarea activităților specifice de educație timpurie, începând cu anul școlar 2024-2025, pentru un număr de 32 copii preșcolari, neînscriși în serviciul standard de educație, din lipsă de locuri, pentru cel pu-țin 12 luni în perioada de implementare a proiectului, prin furnizarea serviciilor de educație, îngrijire, protecție și nutriție de tip grădiniță comunitară, respectiv servicii de tip grup de joacă (ludotecă).

Indicatorii proiectului:

 • 32 copii care beneficiază timp de 12 luni, în perioada de implementare a Proiectului de serviciile complementare nou înființate;
 • 32 părinți/reprezentanți legali/persoane în grija cărora se află copilul (bunici, rude, tutori/curatori personali, asistenți parentali) care beneficiază de servicii de informare, consiliere și sprijin.

Rezultate preconizate:

 • 1 imobil amenajat și igienizat pentru crearea unui serviciu de educație complementar;
 • 2 săli de clasă și anexe (grup sanitar, vestiar) dotate cu mobilier și echipamente, inclusiv digitale, pentru operaționalizarea serviciilor de educație timpurie complementare;
 • 1 serviciu de educație timpurie complementară înființat/autorizat în comuna Mihăileni;
 • creșterea cu 23% a ratei de participare a copiilor cu vârsta între 0-6 ani la o formă de învățământ;
 • 32 de copii și min. 32 de părinți/tutori/reprezentanți legali ai copiilor beneficiari ai serviciilor oferite prin proiect;
 • activități educaționale complementare desfășurate cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului;
 • 1 placă permanentă instalată la sediul Școlii Primare din Vlădeni, comuna Mihăileni, unde vor fi înființate serviciile complementare.

Activități proiect:

A1 Managementul proiectului

A 1.1 Monitorizarea și coordonarea proiectului

A 1.2 Informarea publicului și publicitatea proiectului

A 2 Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare

A 2.1 Realizarea achizițiilor, dotarea și amenajarea spațiilor

A 2.2 Înființarea propriu-zisă și înscriere în rețeaua școlară a serviciilor de educație timpurie complementare

A 3 Servicii de educație timpurie comple mentare

A 3.1 Selectarea personalului instruit

A 3.2 Înscrierea copiilor în cadrul serviciilor de educație timpurie complementare

A 3.3 Grădinița comunitară

A 3.4 Grup de joacă și ludotecă

A 4 Servicii dedicate părinților

A 4.1 Informarea părinților

A 4.2 Consilierea părinților. Educația parentală

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/