„Educație timpurie complementară antepreșcolară în comuna Vlădeni, județul Iași” , cod proiect P92

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta C15: Educație

Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate

Investiția 2: Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate

Contract nr. 12863/18.10.2023/3608/19.09.2023

Beneficiar: Primăria Comunei Vlădeni, județul Iași

Partener 1: Liceul Tehnologic Vlădeni

Partener 2: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Perioada de implementare: 32 de luni, 19.10.2023 – 18.06.2026

Valoarea totală a proiectului:1.152.039,99 lei cu TVA, din care valoarea TVA este de 162.179,99 lei

Valoarea nerambursabilă prin PNRR este de 989.860 lei.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea capacității sistemului de educație din Comuna Vlădeni, județul Iași, prin înființarea unor servicii de educație timpurie complementare în satul Vlădeni, pentru populația antepreșcolară, începând cu anul școlar 2024-2025, în vederea îmbunătățirii ratei de participare cu 24%. Scopul înființării serviciilor complementare este acela de a oferi copiilor de vârstă antepreșcolară acces la educația timpurie în localitatea Vlădeni. Aceste servicii complementare vor contribui pe termen lung la reducerea semnificativă a eșecului școlar prin crearea unui mediu educațional structurat pentru 40 de copii. În concluzie, prin prezentul proiect se dorește crearea infrastucturii pentru asigurarea accesului la o educaţie incluzivă de calitate pentru copiii de vârstă antepreșcolară din comună, educația timpurie bazându-se pe respectul pentru viață, pe drepturile omului și pe o dezvoltare sustenabilă.

Obiectivele specifice:

  1. Amenajarea mobilului din satul Vlădeni din cadrul Liceului Tehnologic Vlădeni, până în luna ianuarie 2024, în vederea creării cadrului necesar prestării serviciilor de educație timpurie (antepreșcolară) complementare, inclusiv amenajare loc de joacă la exterior.
  2. Dotarea spațiilor destinate serviciilor de educație timpurie complementare antepreșcolară cu mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, în condiții igienico-sanitare.
  3. Dotarea sălilor pentru activitățile specifice cu echipamente digitale, în vederea consolidării competențelor și a învățării digitale pentru 40 de copii.
  4. Înscrierea în rețeaua școlară a serviciului complementar la Inspectoratul Școlar Județean Iași.
  5. Desfășurarea activităților specifice de educație timpurie (servicii de educație, îngrijire, protecție și nutriție de tip grădiniță comunitară, respectiv servicii de tip grup de joacă/ludotecă), începând cu anul școlar 2024-2025, pentru un număr de 40 copii antepreșcolari, pentru cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului.

Indicatorii proiectului:

  • 2 săli destinate serviciilor de educație timpurie complementare;
  • 40 copii care beneficiază timp de 12 luni, în perioada de implementare a Proiectului de serviciile complementare nou înființate;
  • 50 părinți/reprezentanți legali/persoane în grija cărora se află copilul (bunici, rude, tutori/curatori personali, asistenți parentali) care beneficiază de servicii de informare, consiliere și sprijin.

Rezultate preconizate:

– 1 imobil adaptat pentru crearea unui serviciu de educație complementar de nivel antepreșcolar;

– 2 săli de clasă și anexe dotate cu mobilier și echipamente, inclusiv digitale, pentru operaționalizarea serviciilor de educație timpurie complementare;

– 1 spațiu de joacă exterior complet amenajat;

– 1 serviciu de educație timpurie compementară de nivel antepreșcolar înființat/autorizat în comuna Vlădeni;

– 40 de copii și min. 50 de părinți/tutori/reprezentanți legali ai copiilor beneficiari ai serviciilor oferite prin proiect;

– activități educaționale complementare desfășurate cel puțin 12 luni în perioada de implementare a proiectului pentru copii de vărstă până la 3 ani .

Activități proiect:

A1 Managementul proiectului

A 1.1 Monitorizarea și coordonarea proiectului

A 1.2 Informarea publicului și publicitatea proiectului

A 2 Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare

A 2.1 Realizarea achizițiilor, dotarea și amenajarea spațiilor 

A 2.2 Înființarea propriu-zisă și înscrierea în rețeaua școlară a serviciilor de educație timpurie complementare

A 3 Servicii de educație timpurie complementare

A 3.1 Selectarea personalului instruit

A 3.2 Înscrierea copiilor în cadrul serviciilor de educație timpurie complementare

A 3.3 Creșa comunitară

A 3.4 Grup de joacă și ludotecă

A 4 Servicii dedicate părinților

A 4.1 Informarea părinților

A 4.2 Consilierea părinților. Educația parentală

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/