ADI EURONEST anunță lansarea achiziției de „Servicii organizare evenimente”, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacităților de comunicații bazate pe TIC în zona transfrontalieră Nord-Estul României – Republica Moldova”, cod 1HARD/3.1/95, finanțat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Operatorii economici interesați pot transmite ofertele, conform caietului de sarcini și modelului de contract atașate, pe […]

Read More »

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de Partener, anunță lansarea proiectului cu titlul „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementară preșcolară în sat Borșa, comuna Vlădeni, județul Iași”, cod proiect P97, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv […]

Read More »

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de Partener, anunță lansarea proiectului cu titlul „Creșterea calității educației prin înființarea de servicii de educație timpurie complementară în comuna Oniceni, județul Neamț”, cod proiect P23, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie […]

Read More »

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C15: Educație Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate Investiția 2: Înființarea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate Contract nr. 5973/19.09.2023/13041/25.10.2023 Beneficiar: Primăria Comunei Oniceni, județul Neamț Partener 1: Școala Gimnazială Oniceni Partener 2: Inspectoratul […]

Read More »

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de Partener, anunță lansarea proiectului cu titlul „Educație timpurie complementară antepreșcolară în comuna Vlădeni, județul Iași”, cod proiect P92, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, Investiția 2 […]

Read More »

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de Partener, anunță lansarea proiectului cu titlul „Educație timpurie complementară în comuna Mihăileni, județul Botoșani”, cod proiect P55, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, Investiția 2 – […]

Read More »

ADI EURONEST anunță lansarea achiziției de „Servicii organizare evenimente”, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacităților de comunicații bazate pe TIC în zona transfrontalieră Nord-Estul României – Republica Moldova”, cod 1HARD/3.1/95, finanțat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Operatorii economici interesați pot transmite ofertele, conform caietului de sarcini și modelului de contract atașate, pe […]

Read More »

A.D.I. Euronest anunță lansarea achiziției de „Servicii de elaborare studiu de fezabilitate, inclusiv Notă conceptuală, Temă de proiectare și Studii de teren” pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”, depus la Fondul pentru Mediu. Ofertele […]

Read More »

A.D.I. Euronest anunță lansarea achiziției de „Servicii de elaborare studiu de fezabilitate, inclusiv Notă conceptuală, Temă de proiectare și Studii de teren” pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”, depus la Fondul pentru Mediu. Ofertele […]

Read More »