Sart IT UP Nord-Est

Sprijinirea Tinerilor Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin Transfer de Inovații și Tehnologii Utile pe Piață – START IT UP Nord-Est, cod 104997

 

proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Contract:  POCU 82/3/7/104997 din 15.01.2018

 www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Beneficiar: SC EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL 

Parteneri: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST

 

Perioada de implementare: 16 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2021

 

Valoarea proiectului: 8.908.823,65 lei  (din care, fonduri nerambursabile în valoare de 8.778.664,14 lei).

 

 OBIECTIV GENERAL

Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 36 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea de Nord-Est. Proiectul se constituie ca un raspuns integrat pentru viitorii antreprenori la nivelul regiunii N-E: masuri de formare a competențelor antreprenoriale, sprijin în elaborarea planurilor de afaceri, concurs de planuri de afacere, stagii de practică, consultanță și mentorat pentru îmbunătățirea planurilor de afacere, organizarea de evenimente de susținere a antreprenoriatului,
organizarea de cursuri de inițiere în contabilitate, decontarea sumelor aferente planurilor de afacere, monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.

Obiective specifice

1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 300 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare de afaceri la nivelul Regiunii de Nord-Est;
2. Facilitarea și sprijinirea demarării și dezvoltării de afaceri private/individuale de către membrii grupului țintă prin acordarea a 36 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea de Nord-Est;
3. Dezvoltarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial (o analiză de macromediu, analiză de ramură: indicatori globali, lupta concurențială, cote de piață ale principalilor concureți, bariere de intrare/ieșire, potențial de creștere, tendințe/oportunități, etc) la nivelul Regiunii de Nord-Est;
4. Formarea competențelor practice în domeniul antreprenoriatului pentru 36 de câștigători ai concursului de planuri de afacere din cadrul proiectului;
5. Dezvoltarea mediului de afaceri regional și național prin crearea de noi firme în domenii cu rol economic important și cu influență asupra gradului de ocupare, ce asigură dinamica competitivă, inovare, dezvoltare tehnologică și dau valoare adaugată;
6. Dezvoltarea mediului antreprenorial în Regiunea de Nord-Est prin oferirea de asistență de specialitate, consiliere și mentorat pe durata derulării proiectului pentru 36 de start-up-uri nou înființate;
7. Creșterea gradului de informare a grupului țintă privind oportunitățile de finanțare, responsabilitate socială, prezentare de softuri utilizate pentru eficientizarea afacerii, brevetare invenții, înregistrarea unei mărci, achiziții intra și extra-comunitare, dezvoltare durabilă, gestionarea contabilității primare;
8. Asigurarea efectului multiplicator și pozitiv al proiectului prin diseminarea rezultatelor obținute la nivel regional și organizarea unei conferințe de închidere a proiectului.

Rezultate preconizate

 1. – 6 caravane de informare privind oportunitățile oferite în cadrul proiectului;
  – 1 set de materiale de promovare;
  – 6 campanii locale de promovare media (conferințe de presă, anunțuri în presa scrisă, anunțuri audio, comunicate de presă;
  – 1 metodologie selecție grup țintă;
  – 300 de persoane participante la cursul de competențe antreprenoriale;
  – 300 de certificate recunoscute ANC acordate;
  – 300 de planuri de afacere elaborate;
  – 1 analiza a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii de Nord-Est;
  – 300 de persoane consiliate în vederea elaborarii planurilor de afacere;
  – 1 campanie de informare și promovare privind analiza mediului antreprenorial la nivelul Regiunii de Nord-Est;
  – 1 metodologie de selecție a planurilor de afacere;
  – 1 listă a planurilor de afacere câștigătoare;
  – 1 eveniment inițial pentru beneficiarii de start-up-uri;
  – 36 de convenții de practică semnate cu reprezentanții mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est;
  – 36 de rapoarte de practică;
 2. – 36 de persoane asistate și consiliate pe aspecte de antreprenoriat;
  – 3 workshop-uri promovate în cele 6 județe ale Regiunii de Nord-Est;
  – 6 târguri și expoziții pentru afacerile nou înființate în cele 6 județe ale Regiunii de Nord-Est;
  – 1 campanie de informare privind parteneriatele dintre start-up-uri – autoritățile publice locale – organizațiile nonguvernamentale
  – învațamânt – cercetare la nivelul fiecărui județ al Regiunii de Nord-Est;
  – 36 de persoane participante la cursul de inițiere în contabilitate;
  – 1 sesiune de informare „Antreprenorul verde” pentru cei 36 de beneficiari de start-up-uri;
  – 1 platformă de consiliere a beneficiarilor ajutoarelor de minimis;
  – 36 de acorduri de finanțare semnate;
  – 36 de firme nou-înființate;
  – 36 de persoane sprijinite în implementarea planurilor de afaceri pe aspecte de achiziții, resurse umane, raportare tehnică, raportare privind execuția financiară;
  – 36 de subvenții de minimis acordate;
 3. – 36 de rapoarte de misiune.

Dacă vrei să faci parte din proiectul nostru consultă Metodologia.

site beneficiar proiect

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”